แนะนำ แนะนำระบบ Club Season Ranking

เมื่อ 22 พ.ย. 2557 เข้าชม 13,929 ครั้ง

ระบบ Club Season Ranking

ระบบที่เฟ้นหาสุดยอดคลับในแต่ละซีซั่น โดยอัพเกรดจากระบบการจัดอันดับแบบเดิมให้มีการแข่งขันในการสะสม Club Point มากยิ่งขึ้น และยังได้รับไอเทมสุดพิเศษสำหรับคลับที่ได้อันดับ 1 ของฤดูกาลอีกด้วย

สำหรับคลับอันดับแรกในระบบการจัดอันดับแบบเดิมจะได้รับไอคอนยกคลับ

ระบบจะทำการรีเซ็ตอันดับทุกๆ 3 เดือนโดยระยะเวลาของแต่ละฤดูกาลมีดังนี้

ฤดูกาลสำหรับปี 2557

ฤดูกาล ระยะเวลา
ฤดูกาลแรก 26 กันยายน 2557 - 30 กันยายน 2557
ฤดูกาลที่ 2 1 ตุลาคม 2557 - 31 ธันวาคม 2557

ฤดูกาลสำหรับปีถัดไป

ฤดูกาล ระยะเวลา
ฤดูกาลที่ 1 1 มกราคม - 31 มีนาคม
ฤดูกาลที่ 2 1 เมษายน - 30 มิถุนายน
ฤดูกาลที่ 3 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน
ฤดูกาลที่ 4 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม

ของรางวัลที่ได้รับในแต่ละอันดับ

อันดับ ไอเทม

อันดับ1

ไอเทมรางวัล Season 1, 2, 3 หรือ 4
30% Discount Coupon (1ชิ้น)

อันดับ2-อันดับ5

ไอเทมรางวัล Season 1, 2, 3 หรือ 4

 

ฤดูกาล ชุด
ฤดูกาลที่1
ฤดูกาลที่2
ฤดูกาลที่3
ฤดูกาลที่4

*ฤดูกาลแรกและฤดูกาลที่2ของปี 2557 ได้รับของรางวัลระยะเวลาถาวร หลังจากนั้นของรางวัลระยะเวลา 90 วัน
**ฤดูกาลที่ 2 ของปี 2557 จะได้รับของรางวัลเหมือนฤดูกาลที่ 4 ดังภาพข้างต้น


แบ่งปันข่าวสารลง facebook

ตารางแข่งขัน Arena