นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

โปรดอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขอย่างละเอียดก่อนใช้งานเว็บไซต์ หรือก่อนสร้างบัญชี

การใช้เว็บไซต์และบริการต่าง ๆ ของเราให้เป็นไปตามข้อตกลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หากคุณไม่สามารถยอมรับเงื่อนไขตามนโยบายของเราได้ กรุณาอย่าใช้บริการหรือเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา

ทางเราขอแจ้งให้ทราบว่า เราไม่มีนโยบายให้บริการแก่ผู้ใช้งานในกลุ่มประเทศยุโรป ดังนั้น หากคุณเป็นผู้ใช้งานในยุโรป ทางเราขอความกรุณาไม่พยายามเข้าสู่เว็บไซต์ เล่นเกมส์ หรือ ใช้บริการใด ๆ ของเรา
Our game services is currently not available and not supported for Europe region. If you’re residing there, please refrain from using our services such as our website or games.

ข้อมูลผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการจะถูกนำไปใช้ และเก็บรักษาเป็นความลับ โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

การรวบรวมข้อมูลส่วนตัว
 • ผู้ใช้บริการลงทะเบียน และ/หรือ ใช้บริการ หรือเว็บไซต์
 • เมื่อผู้ใช้บริการส่งแบบฟอร์มใดๆ รวมไปถึง แบบฟอร์มคำร้อง หรือแบบฟอร์มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ไม่ว่าจะในรูปแบบออนไลน์ หรือเป็นลายลักษณ์อักษร
 • เมื่อผู้ใช้บริการได้ใช้บริการ
 • เมื่อผู้ใช้บริการทำธุรกรรม
 • เมื่อผู้ใช้บริการทำการส่งข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการให้แก่เราไม่ว่าด้วยเหตุผลใด
 • เมื่อผู้ใช้บริการทำการเข้าเว็บไซต์ โดยจะดำเนินการเก็บข้อมูลดังกล่าวแบบอัตโนมัติ หรือวิธีการอื่นๆ ข้อมูลที่รวบรวม เช่น หมายเลข IP Address ระบบปปฏิบัติการ บราวเซอร์ และอื่นๆ
ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม
 • ชื่อ - นามสกุล
 • เพศ
 • อีเมล
 • วันเกิด
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • ข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับผู้ใช้บริการ เมื่อผู้ใช้บริการลงชื่อเข้าร่วมเพื่อใช้บริการ
 • ข้อมูลรวมเกี่ยวกับเนื้อหาที่ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมด้วย
 • การเข้าถึงเว็บไซต์ และ เว็บคุกกี้ ที่สามารถระบุ เบราว์เซอร์ หรือ บัญชีของท่าน
การสร้างบัญชี

ผู้ใช้บริการประสงค์จะใช้บริการของเรา ผู้ใช้บริการจะต้องสร้างบัญชีผู้ใช้ซึ่งจะต้องระบุและส่งมอบข้อมูลส่วนตัวบางอย่าง เมื่อผู้ใช้บริการลงทะเบียน และสร้างบัญชี โดยเราจะดำเนินการให้ผู้ใช้บริการเตรียมข้อมูล ชื่อ นามสกุล และอีเมล รวมไปถึงข้อมูลอื่น ๆ เมื่อทำการเปิดใช้งานบัญชี ผู้ใช้บริการจะต้องเลือกชื่อผู้ใช้ (Login ID) และรหัสผ่าน (Password) โดยชื่อผู้ใช้ (Login ID) และรหัสผ่าน (Password) ของผู้ใช้บริการจะถูกใช้เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึง และรักษาความปลอดภัยให้แก่บัญชีดังกล่าว

การเข้าถึงหน้าเว็บ

คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการจะส่งข้อมูลซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับผู้ใช้บริการที่จะถูกเก็บไว้โดยเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์ของเราโดยปกติ ซึ่งจะรวมถึงการไม่จำกัดเฉพาะ ที่อยู่ IP Address ของผู้ใช้บริการ ระบบปฏิบัติการ บราวเซอร์ หน้าเว็บอ้างอิง หน้าที่ถูกเรียก วัน/เวลา และ คุกกี้ เพื่อช่วยเว็บไซต์ในการจดจำการเข้าชมครั้งล่าสุดของผู้ใช้บริการ หากผู้ใช้บริการล็อกอิน ข้อมูลนี้จะเชื่อมโยงกับบัญชีส่วนตัวของผู้ใช้บริการ นอกจากนี้ข้อมูลยังรวมถึงสถิติที่ไม่ระบุตัวตนเพื่อให้เราเข้าใจว่าผู้เข้าชมใช้งานเว็บไซต์ของเราอย่างไร

คุกกี้
 • เราอาจจะใช้ คุกกี้ เพื่อให้เรา หรือบุคคลที่สามารถรวบรวม หรือแบ่งปันข้อมูลที่อาจช่วยเราปรับปรุงเว็บไซต์ หรือบริการของเรา หรือช่วยเรานำเสนอบริการ
 • ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกการใช้งานคุกกี้ได้โดยการเลือกการตั้งค่าในบราวเซอร์ของผู้ใช้บริการเอง แต่การกระทำดังกล่าวอาจทำให้ไม่สามารถใช้บริการบนเว็บไซต์ได้อย่างเต็มที่
คอมมูนิตี้ และการให้ความช่วยเหลือ

เราให้การสนับสนุน และช่วยเหลือผู้ใช้บริการผ่านช่องทางต่างๆ โดยการให้การสนับสนุน และช่วยเหลือดังกล่าว โดยเราจะขอข้อมูลส่วนตัว เพื่อสำหรับการติดต่อกับทางผู้ให้บริการ โดย เราจะใช้ข้อมูลดังกล่าวสำหรับการสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ใช้บริการเท่านั้น และจะไม่ทำการส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่น

วิธีการใช้ข้อมูลของท่าน
 • เพื่อพัฒนา / ปรับปรุง สินค้าและบริการของเรา
 • เพื่อปกป้องความปลอดภัยและสิทธิส่วนบุคคล ทรัพย์สิน และความปลอดภัยของผู้อื่น
 • สำหรับการระบุยืนยันตัวตนและ / หรือการระบุยืนยันความถูกต้อง
 • เพื่อตอบสนองต่อกระบวนการทางกฎหมาย หรือเพื่อทำตามหรือตามที่กำหนดโดยกฎหมายใดๆ ที่ เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของรัฐบาลหรือที่มีผลบังคับใช้ของเขตอำนาจที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ การทำตามข้อบังคับเพื่อทำการเปิดเผยภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายใดๆ ที่ผูกพันกับเรา
 • เพื่อสร้างค่าสถิติและการวิจัยสำหรับการรายงานภายในและทางกฎหมาย และ/หรือตามข้อบังคับในการ เก็บรักษาบันทึก
 • เพื่อดำเนินการตรวจสอบธุรกิจหรือกิจกรรมคัดกรองอื่นๆ (รวมไปถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ การตรวจสอบประวัติ) ที่สอดคล้องกับภาระผูกพันทางกฎหมายหรือที่มีผลบังคับใช้ หรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเราที่อาจถูกกำหนดให้มีโดยกฎหมาย หรือที่อาจได้ถูกกำหนดไว้โดยเรา
 • สำหรับการระบุยืนยันตัวตนและ / หรือการระบุยืนยันความถูกต้อง
 • เพื่อตรวจสอบบัญชีบริการของเราหรือธุรกิจของเรา
 • เพื่อป้องกันหรือสืบสวนการฉ้อโกง กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย การละเลยหรือการประพฤติผิด ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับการใช้บริการของเราหรือเรื่องอื่นๆ ที่เกิดจากความสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการกับเรา และไม่ว่าจะมีข้อสงสัยของเรื่องที่กล่าวไปก่อนหน้านี้หรือไม่
 • เพื่อจัดเก็บ ให้สถานที่ สำรอง (ไม่ว่าจะเพื่อการกู้คืนข้อมูลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด) ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะอยู่ภายในหรือภายนอกเขตอำนาจที่มีผลบังคับกฎหมายของผู้ใช้บริการ
วิธีการเก็บรักษาข้อมูล

เราใช้มาตรการความปลอดภัยที่หลากหลายเพื่อรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการในระบบของเรา ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการถูกเก็บไว้ภายในเครือข่ายที่มีความปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้โดยพนักงานไม่กี่คนที่มีสิทธิการเข้าถึงพิเศษในระบบดังกล่าว โดยเราจะรักษาข้อมูลส่วนตัวให้เป็นไปตามกฎหมายความเป็นส่วนตัว และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ซึ่งเราจะทำลายหรือลบการเชื่อมโยงตัวตนข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการโดยทันทีเมื่อมีเหตุผลสมควรให้เชื่อได้ว่า

 • วัตถุประสงค์ที่ทำให้ต้องรวบรวมข้อมูลส่วนตัวไม่ได้รับการตอบสนองจากการรักษาข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวไว้
 • การรักษาไม่มีความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือทางธุรกิจอีกต่อไป หากผู้ใช้บริการหยุดใช้งานเว็บไซต์ หรือการอนุญาตใช้งานเว็บไซต์และ/หรือบริการของผู้ใช้บริการถูกยกเลิก โดยเราอาจยังคงทำการเก็บ ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการตามนโยบายความปลอดภัยนี้ และภาระผูกพันของเราภายใต้กฎหมายความเป็นส่วนตัว ขึ้นอยู่กับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เราอาจขจัดข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการออกอย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
ข้อจำกัดความรับผิดชอบเกี่ยวกับความปลอดภัยของเว็บไซต์บุคคลที่สาม
 • เราไม่รับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว และ/หรือข้อมูลอื่นที่ผู้ใช้บริการมอบให้กับเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เราใช้มาตรการความปลอดภัยที่หลากหลายเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการที่อยู่ในความครอบครองของเรา ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่มีความอ่อนไหวทั้งหมดที่ผู้ใช้บริการมอบให้จะถูกเข้ารหัสในฐานข้อมูลของเราเพื่อให้สามารถเข้าถึงได้ตามที่กล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
 • ดังนั้น เราจึงไม่มีความรับผิดชอบหรือหรือความผิดสำหรับเนื้อหา การจัดเตรียมด้านความปลอดภัย (หรือการขาดตกบกพร่อง) และกิจกรรมต่างๆ ของเว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงเหล่านี้ เว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงเหล่านี้มีไว้เพื่อความสะดวกของผู้ใช้บริการเท่านั้น และดังนั้นผู้ใช้บริการเข้าถึงเว็บไซต์เหล่านี้ได้ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการเอง
สิทธิของท่านในจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคล
 • การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลา โดยยื่นแบบฟอร์มตามประเภทที่ท่านต้องการแก้ไขผ่านเว็บไซต์ https://au.moveongame.com/kyc/ เพื่อยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล หากมีข้อพิพาทจากการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยบุคคลที่สาม ทีมงานมีสิทธิ์ที่จะระงับบัญชีเพื่อสอบสวน ตรวจสอบ หารือข้อพิพาทที่ทีมงานได้รับมาจนกว่าจะเป็นที่พอใจทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 • การลบข้อมูลบัญชี ท่านสามารถลบข้อมูลบัญชีของท่านได้ตลอดเวลา โดยเข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์ https://au.moveongame.com/member/ หลังจากนั้นไปที่เมนู 'ลบบัญชี' แล้วคลิกปุ่ม 'ส่งคำขอลบบัญชี' เมื่อส่งคำขอลบบัญชีสำเร็จ เราจะระงับบัญชีไว้ และหลังจากนั้นอีก 30 วันข้อมูลบัญชีจะถูกลบอย่างถาวร ทั้งนี้ การลบบัญชีจะทำให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถรับบริการจากเราได้
 • ในกรณีที่มีการร้องขอให้ลบข้อมูลบัญชีของผู้ใช้บริการจากระบบหรือฐานข้อมูลของเรานั้น เราจะพยายามอย่างเต็มที่ตามความสามารถของระบบงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกและดำเนินการตามคำร้องขอของผู้ใช้บริการ เว้นแต่จะปรากฏข้อเท็จจริงว่า การดำเนินการตามคำร้องขอนั้นจะเสี่ยงต่อการละเมิดนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการรายอื่น หรือเป็นการขัดต่อกฎหมาย หรือมีความจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลไว้เพื่อเป็นพยานหลักฐานในการตรวจสอบหรือดำเนินคดีตามกฎหมาย หรือเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ หรือเพื่อเป็นไปตามนโยบายความปลอดภัยของระบบ หรือกรณีที่เป็นการพ้นวิสัยในทางปฏิบัติตามคำร้องขอของผู้ใช้บริการ

  อย่างไรก็ดี แม้ว่าเราจะได้ดำเนินการตามคำร้องขอของผู้ใช้บริการแล้ว ข้อมูลดังกล่าวอาจจะยังคงมีการบันทึกหรือทำสำเนาไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ (Server) หรือระบบสำรอง (Backup System) ของเรา เพื่อเป็นการสำรองข้อมูลในกรณีที่เกิดความผิดพลาด บกพร่อง หรือเกิดจากความขัดข้องของระบบ

 • การร้องเรียน ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่เราหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของเราหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าว

ขอวสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขต่างๆ ในเวลาใดๆ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และ ผู้ใช้บริการไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ (ที่เกิดขึ้น) จากเรา นอกจากนี้ หากเกิดความรับผิดชอบไม่ว่าทางแพ่ง หรือทางอาญา รวมถึงความเสียหายใดๆ เนื่องจากการละเมิด หรือฝ่าฝืนเงื่อนไขในข้อตกลงนี้ ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่ผู้เดียว

ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 15 ตุลาคม 2564